1 2 3

اولین بازدید از واحدهای تولیدی- صنعتی درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران به همراه معاونین و مسئولین، از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک بازدید نموده و از نزدیک مسائل و مشکلات آن اداره را مورد بررسی قرار دادند.

درراستای ابلاغ چارت تشکیلاتی وزارت متبوع

معاونت امور بازرگانی درسازمان صنعت، معدن وتجارت ایجاد گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران براساس تشکیلات جدید سازمان، ابلاغی از وزارت متبوع ، معاونتهای بازرگانی خارجی و داخلی ادغام و معاونت اموربازرگانی تشکیل گردید.

برگزاری نمایشگاه نقش آفرینی زنان درتوسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران نمایشگاه نقش آفرینی زنان درتوسعه پایدار با رویکرد اقتصاد مقاومتی از تاریخ 30/1/93لغایت 2/2/93 درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران...

اخبار شهرستان

برگزاری گشت مشترک ویژه واحدهای صنفی اسلامشهر

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان اسلامشهر گشت مشترک ویژه واحدهای توزیع کننده مواد پروتئینی و غذایی در سرنوری شهرستان اسلامشهر با حضور نماینده فرمانداری ،شبکه بهداشت و اداره...

کشف 1080قلم داروی غیرمجاز درشهریار

بازرسین اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار طی برگزاری گشت مشترک با کارشناسان شبکه بهداشت و درمان مبادرت به بازرسی از یک واحد عطاری نمودند که دراین بازرسی مقدار 1080 قلم داروی غیر مجاز که از...

اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز سال 1393

اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار با همکاری بازرسان اتاق اصناف وبکارگیری 12 اکیپ اقدام به اجرای طرح نظارتی در سطح شهرستان نمودند.

آرشیو
پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی