1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

برگزاری همایش توسعه روابط تجاری ایران وهند

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران این سازمان درنظر دارد اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران وهند با همکاری گروه بین الملل فراز را برگزار نماید.

همایش توسعه روابط تجاری ایران وترکمنستان

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران این سازمان درنظر دارد اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران وترکمنستان با همکاری گروه بین الملل فراز را برگزار نماید.

هشتمین جلسه مشترک شورای نظارت و کنترل بازار و کمیته تخصصی توزیع استان

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران هشتمین جلسه مشترک شورای نظارت و کنترل بازار و کمیته تخصصی توزیع استان با حضور شرکت پشتیبانی امور دام استان، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه...

اخبار شهرستان

برخورد با برداشت کنندگان غیر مجاز شهرستان شمیرانات

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شمیرانات با توجه به برداشت های بی رویه و غیرمجاز سنگ در منطقه رودبار قصران این شهرستان، با همیاری فرمانداری و حوزه قضایی رودبار قصران و شهرداری...

آرشیو
پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی