تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

برگزاری جلسه بررسی مشکلات صنعت –

🔹🔹گردهمایی انجمن مدیران صنایع به منظور تجزیه و تحلیل مشکلات صنعت به منظور اقدام و پیگیری از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امروز سه شنبه ۱۸ دی ماه در محل انجمن برگزار گردید

🔸اعضای حاضر در این جلسه مشکلات حوزه فعالیت خود را بیان نمودند و کارشناسان انجمن نیز راهنمایی های لازم را جهت پیگیری مشکلات از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند.

🔸همچنین مقرر شد اعضای محترم با ارسال نامه به انجمن ضمن بیان مسائل و مشکلات تولید جهت پیگیری های تکمیلی اقدام نمایند.